Sedmero vrstev: 4

Ve čtvrtém – a velmi vydatném – sedmeru se naučíme prolínat tvary a masky, přes zkratku vytvářet invertní masky, řekneme si něco o magické výplni, ukážeme si automatické zarovnání a prolnutí, dále si ukážeme extrakci a snadné přebarvení tvarů a nakonec si dáme krutopřísný tip, který zná jen pár smrtelníků – inteligentní masky.

1. Prolnutí tvarů a masek

Za tento tip děkuji, jako vždy, Jardovi – mimochodem těšte se na konec sedmera, Jarda nalezl něco, co podle mě nezná skoro žádný uživatel PS. Ale nyní zpět k tomuto tipu.

Potřebujete někdy rozostřit okraje vytvořeného tvaru? Možná ano. Ale víte jak na to? Možná byste zkusili vytvořit masku a tu gaussovsky rozostřit, ale to by nedopadlo tak dobře. Anebo byste možná tvar raději vyrastrovali a poté ho nějakým způsobem prolnuli. Je tu ale daleko lepší a hlavně nedestruktivní cesta.

 1. Vytvořte libovolný tvar.
 2. Zobrazte: Okna > Vlastnosti.
 3. Nyní uvidíte Denzitu tvaru (či masky, u těch to funguje stejně) a pod tím Prolnutí. Čím vyšší hodnotu prolnutí nastavíte, tím rozostřenější hrany tvaru budou. A teď to nejlepší – kdykoli můžete prolnutí opět snížit na nulu a vrátíte se tak k základní podobě daného tvaru.

MaskaBlur

 

2. Inverzní maska přes zkratku

Potřebujete někdy na určitou vrstvu aplikovat opak (tedy inverzi) masky jiné? Nejspíše za držení klávesy ALT chytnete masku z první vrstvy, duplikujete ji na vrstvu druhou a poté pomocí CTRL + I prohodíte barevnost, čímž získáte inverzní masku.

Jde to ale ještě o jeden krok rychleji. Když od někud chytáte masku, podržte zároveň [ ALT + SHIFT ] a když v tuto chvíli masku někam přesunete, automaticky se vytvoří maska opačná.

InverzniMaska

 

3. Magická výplň

Snad každý uživatel Photoshopu, kterého znám, je odjakživa zmaten z rozdílu mezi Krytím a Výplní. Jak jsme si již někdy dávno řekli, tak výplň se hodí, když chcete například zneviditelnit objekt, ale zároveň ponechat styl vrstvy plně viditelný. V takovém případě nastavíte výplň na nulu, objekt zmizí a styl vrstvy zůstane vidět. Toto běžný uživatel Photoshopu zná a tam obvykle znalosti rozdílu mezi krytím a výplní končí.

Přiznám se, že sám pořádně nevím, jak bych vám definoval další rozdíly. Jedno vím jistě – výplň tam není jen pro srandu králíkům a skrývá mnohá tajemství. Při hraní si s výplní lze dosáhnout v určitých případech daleko zajímavějších výsledků, než při hraní si s krytím.

Ukážu vám pro ukázku dva příklady, proč se vyplatí nekoukat jen na krytí, ale zkoušet i přenastavovat výplň. Obecně – pomocí snižování výplně často dosáhnete daleko realističtějších výsledků, než při snižování krytí. Výplň funguje odlišně (oproti krytí) u režimů: Ztmavit barvy, Lineárně ztmavit, Zesvětlit barvy, Lineárně zesvětlit, Jasné světlo, Lineární světlo, Tvrdé míchání a Rozdíl. Takže můžete s těmito režimy experimentovat.

Magická výplň 1: Odlesk

 1. Mějme minci a nad ní vrstvu s kruhovým bílým přechodem, kterým chceme na minci vytvořit odlesk.
 2. Pomocí známé ořezové masky (podržení [ ALT ] a kliknutí mezi vrstvu odlesku a minci, případně skupinu, ve které je mince sestavena) připneme odlesk k minci.
 3. Nyní přes dvojklik vstoupíme do nastavení stylu vrstvy odlesku. Nastavíme režim prolnutí na Lineárně zesvětlit a v rozšířených volbách odškrtneme [] Průhlednost tvaruje vrstvu.
 4. Tím nám vznikne velmi intenzivní odlesk. Příliš intenzivní. Tak tedy přistupme k té magické výplni. Nejprve si zkuste, pro představu, nastavit krytí na 70 %. Uvidíte, že intenzita polevila, ale zároveň odlesk vybledl a vypadá uměle. Nyní vraťte krytí na 100 % a změňte na 70 % výplň. Vidíte ten rozdíl? Intenzita odlesku polevila a zároveň vypadá stále živě a uvěřitelně – po jeho okrajích jsou vidět jakési oslnivé barevné přechody. Hned to vypadá daleko lépe.

MinceVypln

Magická výplň 2: Vypálení

 1. Mějme dřevo a nad ním černé logo (či cokoli jiného).
 2. Nastavme styl krytí loga na Ztmavit barvy.
 3. Vyzkoušejme snížit krytí na 42 %. Nuda. Šedé, mdlé, umělé.
 4. Vraťme krytí na 100 % a vyzkoušejme snížit výplň na 42 %. Wow, tomu říkám rozdíl. 🙂

VyplnZtmaveni

 

4. Automatické zarovnání

Chcete-li vytvořit panorama, pravděpodobně sáhnete po nástroji Photomerge, který je ukryt kdesi v nabídce. Existuje ale rychlejší cesta – stačí vybrat v panelu vrstev vrstvy, které chcete poskládat, aktivovat nástroj Posun [ V ] a poté zvolit Úpravy > Automaticky zarovnat vrstvy, anebo můžete přímo kliknout na ikonku automatického zarovnání, která je v horním panelu hned vedle jiných voleb zarovnání.

AutoZarovnani

 

5. Automatické prolnutí

Pokud skládáte panorama výše zmíněným způsobem, fotky se sice poskládají správně, ale je jasně vidět, kde která fotografie končí, jelikož do sebe nejsou navzájem vizuálně prolnuté. Jak to vyřešit? Buďto v předchozím tipu při výběru typu zarovnání zaškrtnete volbu Korekce objektivu: Odstranění vinětování, anebo vrstvy prolnute ručně přes Úpravy > Automaticky prolnout vrstvy.

Proč tento tip zmiňuji zvlášť, když jde zaškrtnout korekce vinětování? Protože tento nástroj funguje i u vrstev, které spolu nijak vizuálně nesouvisí a občas vytvoří zvláštní efekt – jen je potřeba při spuštění nástroje nezvolit Metodu prolnutí: Panoráma, ale druhou možnost: Sbalit obrazy do balíčku.

AutomatickeProlnuti

 

6. Extrakce a přebarvení tvaru

Potřebujete přebarvit nějaký tvar, který máte primárně v bitmapě a nechcete jej vektorizovat ani přebarvovat přes pouhou změnu odstínu a sytosti (což je značně nepohodlné)? Zkuste následující postup:

 1. Je-li tvar barevný, odbarvěte jej přes [CTRL + SHIFT + U]
 2. Přes [CTRL + M] zapněte křivky a levý (černý) posuvník posuňte doprava a pravý (bílý) posuvník doleva, dokud nebude tvar bílý a pozadí černé, anebo naopak.
 3. Přidejte vrstvu přizpůsobení (přes ikonku dole v panelu vrstev) Plná barva. Vyberte libovolnou barvu.
 4. Kouzelnou hůlkou vyberte tvar symbolu, vstupte do masky právě vytvořené Plné barvy a přes [ALT + Delete] zamaskujte. Budete-li mít barvy prohozené, tak jako já, stačí (uvnitř masky) použít zkratku [CTRL + I].
 5. Nyní můžete kdykoli tuto vrstvu prokliknout a pohodlně nastavit jakoukoli jinou barvu.

LogoExtract

 

7. Inteligentní maska

A to nejlepší na konec. Na toto přišel Jarda – objevil nějaké diskuse o Photoshopu, kde se řešila možnost inteligentních vrstev, někdo tam načal myšlenku a Jarda ji dokončil a ještě zušlechtil.

Popravdě vůbec nevím, kdy a zda to využiju. Je to totiž tak revoluční tip, který jsem nikdy nepovažoval za možný a tak jsem nad touto možností ani nikdy nefantazíroval a naučil se pracovat jinými způsoby.

Jedná se o inteligentní masku, která vznikne za pomocí tzv. mělkého vyseknutí, což vlastně způsobí, že všechny neprůhledné pixely uvnitř skupiny způsobí průhlednost vrstvy, která je pod ní. Ale je potřeba ještě zneviditelnit tmavé barvy u masky přes nastavení Prolnout když a pokud chcete plnohodnotnou masku a nejen černou masku, tak i zneviditelnit světlé barvy u nadřazené skupiny. Chápete? Nevadí, nic si z toho nedělejte, já taky ne. 😀 Ale ukážeme si níže, jak to funguje.

Nakousl jsem, že existují 2 varianty. Ukážeme si nejprve srovnání. Klíčový prvek v obou variantách hraje skupina. Jak masku (respektive klasickou vrstvu, ze které masku uděláme), tak i vrstvu, kterou chcete maskovat, musíte mít v jedné skupině, jinak se budou maskovat i objekty ležící pod skupinou, což samozřejmě nechceme.

Smart-Srovnani

 

Varianta 1: Maskování pouze černou

Toto je jednodušší způsob. Vezmete do ruky černý štětec anebo černý přechod (pozor: pouze z černé do ztracena, nikoli z černé do bílé) a všechna místa, která touto černou barvou pokreslíte, v objektu níže zmizí (zamaskujete je).

Takže:

 1. Vytvoříme skupinu a do ní umístíme vrstvu (třeba kruh), kterou chceme maskovat a nad ní vytvoříme vrstvu (masku), do které černě nakreslíme třeba úsměv.
 2. Vrstvu s úsměvem převedeme přes pravý klik na Inteligentní objekt.
 3. Vejdeme do nastavení stylu této vrstvy a hned v úvodním nastavení v sekci Rozšířené volby prolnutí nastavíme Vyseknutí: Mělké.
 4. Poté se zaměříme na sekci Prolnout když a na posuvníky. Zajímá nás posuvník na prvním řádku, konkrétně levý černý posuvník. Podrže [ ALT ], klikněte na pravou polovinu černého posuvníku a táhněte – tím zobák rozpůlíte (jinak byste tahali zobákem celým a okraje masky by byly příliš ostré) a táhněte až na úplný konec, až se černý zobák schová pod bílým (viz obrázek).
 5. Skupinu nyní můžete duplikovatrozmístit duplikáty na plátně. Co musí zůstat, je samozřejmě maska (inteligentní objekt), ale pod ní už může být cokoli. Pro demonstraci jsem na obrázku pouze pozměnil barvu kruhu.
 6. Nyní můžete dvojklikem prokliknout kteroukoli masku, upravit její obsah (třeba změnit úsměv), uložit úpravy pomocí [ CTRL + S ] a poté se vrátit do původního souboru, kde už uvidíte, že se maska změnila u všech duplikátů.

Smart-1-Postup

 

Varianta 2: Maskování odstíny šedé

Toto je o fous složitější způsob, ale stále relativně jednoduchý. Výhoda této varianty maskování je ta, že už můžete pracovat s odstíny šedi. V předchozím případě jste kreslili černou na průhledné pozadí a zde už budete kreslit klasicky černou na bílé pozadí. A k tomu tedy můžete využít odstíny šedé, takže – jako v ukázce níže – můžete vložit do masky fotografii, odbarvit a z ní se vytvoří maska.

 1. Upravíte masku.
 2. Vejdete do nastavení stylu vrstvy naší masky. Černý zobák necháte napravo tak, jak byl. Změníte pouze nastavení Vyseknutí na Žádné.
 3. Nyní je potřeba tuto masku vložit přes [ CTRL + G ] do další skupiny, kde bude pouze maska, nic víc.
 4. Dvojklikem vstupte do nastavení stylu vrstvy (respektive stylu skupiny) této mateřské skupiny, která zastřešuje masku. Zde nastavte Vyseknutí na Mělké a v Prolnout když chytněte celý bílý pravý zoubek a posuňte úplně doleva.
 5. Pokud jste tak již neučinili, uvnitř masky invertujte barvy za pomocí [ CTRL + I ], jelikož u tohoto typu masky černá zobrazuje a bílá skrývá. Krom toho ale vše funguje jako klasická maska.

Smart-2-Postup

Předpokládám, že to bude na první pohled vše znít děsně chaoticky. Také to tak stále trochu vnímám, ale jakmile si to odzkoušíte, tak to pochopíte. Neumím vám přesně vysvětlit, proč to funguje tak, jak to funguje, zkrátka to tak funguje. 🙂

Mimochodem našel jsem i třetí variantu …

… a to přes dvojitou inteligentní vrstvu. A to tak, že provede úpravu masky stejně, jako před chvílí (tedy Vyseknutí: Žádné, Černý zobák stále napravo) a namísto toho, že byste tvořili skupinu a té nastavovali výše zmíněný styl, tak jednoduše objekt znovu přes pravý klik převedete na inteligentní objekt a jemu nastavíte Vyseknutí: Mělkébílý zoubek posunete doleva. Budete-li pak chtít masku upravit, musíte otevřít první objekt a v něm otevřít druhý. Zkrátka se proklikat k poslední masce, změnit ji, CTRL + S, zavřít objekt, znovu CTRL + S, zavřít objekt a hotovo. Toto ani nefotím, protože mi to přijde trochu nešikovné, ale chtěl jsem to alespoň zmínit.

A k čemu je to všechno dobré?

Nevím, ale je to, jak se říká, krutopřísné. 🙂 Schválně se zkuste poptat kolegů, zda umí vytvářet inteligentní masky a můžete před nima trochu zamachrovat. 🙂

Tomáš Vachuda

Jsem zapálený logotvůrce. Miluji vyprávění příběhů skrze jednoduché symboly. Loga ale samozřejmě nejsou vším. Již přes 14 let se zajímám o digitální grafiku obecně. Baví mě se v ní vzdělávat a neustále se zlepšovat zejména v programech Photoshop a Illustrator. A jelikož jsem za ta léta nastřádal hromadu znalostí a užitečných tipů, rád bych se o ně s vámi podělil. Budu doufat, že vás něco málo naučím. 🙂

Latest posts by Tomáš Vachuda (see all)

2 thoughts on “Sedmero vrstev: 4

 1. Jergon

  Nechápu, možná nejsem dost zkušený, ale mně to všecko přijde spíš jako zbytečné komplikování jednoduchých věcí…

  1. O kterých tipech konkrétně mluvíš?

   První tip je nejsnadnější tvorba jednoduchých stínů, které jde v budoucnu upravovat. Dvojka je nejrychlejší způsob vytváření inverzních masek. Trojka ukazuje rozdíl mezi výplní a krytím. Čtyřka předvádí nejrychlejší srovnání vrstev. Pětka nejkvalitnější prolnutí. Šestka by šla udělat snáze, ale chtěl jsem ukázat, že to jde i tímto způsobem, který je flexibilnější a má kvalitní výsledky. A poslední tip je spíš bonus, málokdo jej využije, ale žádné jiné řešení inteligentních masek neexistuje, anebo o něm nevím.

   Proto by mě zajímalo, který konkrétní tip ti přijde komplikovaný a dal by se vyřešit stejně v podobné či lepší kvalitě. Samozřejmě neumím vše, takže se také rád něco přiučím. 🙂

   Díky předem

Napsat komentář