Sedmero tipů: 29.

V devětadvacátém sedmeru se ještě více skamarádíme s klávesami SHIFT, CTRL a ALT, naučíme se tvořit mozaiku z fotek, ručně přesouvat stíny a přechody při nastavování stylu vrstvy, zvykneme si rozostřovat okraje při montážích, naučíme se psát na křivkách, používat nástroj posun místo transformace u velkých souborů a v Illustratoru se ukážeme chytřejší využívání duplikace plátna.

zkratka

Dnes si více přiblížíme funkci kláves SHIFT, CTRL a ALT. Tato znalost je totiž dosti podstatná pro manipulaci s programem.

SHIFT

 • Využívá se např. pro vytvoření čtvercového výběru, jelikož tato klávesa udržuje proporce.
 • Zároveň se stará o tvorbu „rovných“ linií po násobcích 45°. Pokud tedy potřebujete např. nástrojem Pero nakreslit linii pod 45° či 90°, klávesa [ SHIFT ] je váš kamarád.
 • Taktéž lze pomocí SHIFTu vypínat masku vrstev – podržte SHIFT a klikněte na náhled masky vrstvy.
 • Zároveň se tato klávesa využívá v případech. pokud chcete nakreslit rovnou čáru štětcem z bodu A do bodu B. Stačí kliknout na místo A, podržet SHIFT a kliknout na místo B a automaticky se vytvoří rovná čára mezi těmito body.
 • Při výběrech se SHIFT používá pro přidávání nového výběru ke starému výběru. Jinými slovy vytvoříte např. jeden výběr lasem a budete chtít kousek přidat, tak nemusíte výběr stornovat a vytvářet nový, ale postačí podržet SHIFT a „přikreslit“ výběr, který chcete přidat.
 • Taktéž můžete vybrat X vrstev pod sebou. To asi znají všichni uživatelé počítačů, ale není od věci si připomenout, že veškeré tyto srandičky fungují i ve Photoshopu.

CTRL

 • Pokud při transformaci podržíte klávesu CTRL a chytnete některý z kotevních bodů, budete moci vrstvu deformovat například do perspektivy. Toto je lepší vyzkoušet, než popisovat, takže si zkuste podržet klávesu CTRL, táhnout některým kotevním bodem a jistě pochopíte, co se děje.
 • Pokud při držení CTRL kliknete na náhled vrstvy v panelu vrstev, okamžitě získáte výběr všech neprůhledných pixelů v této vrstvě.
 • Podobně funguje výběr masky – podržte CTRL, klikněte na náhled masky v panelu vrstev a získáte tím výběr této masky.
 • Dále se díky této klávese dočasně dostanete do nástroje Posun (Move tool), ať už máte před stistknutím aktivní jakýkoli nástroj.
 • Zároveň je možné se na plátně pohybovat horizontálně pomocí držení této klávesy a kolečka.

ALT

 • Pokud chcete vytvořit tvar či výběr se středem v konkrétním bodě (ideální pro tvorbu kružnic), tato klávesa se stará o to, že bod, na který prvně kliknete, promění ve střed daného výběru / tvaru.
 • Dále je tato klávesa užitečná v kombinaci s nástrojem Přesun – pokud při přesouvání tvaru držíte ALT, tvar se automaticky duplikuje.
 • ALT se také používá pro negaci. Pokud máte například aktivní výběr, podržíte ALT a kliknete na ikonu masky vrstvy, tak se automaticky jako maska aplikuje inverze daného výběru.
 • Pokud jde o masky, tak pokud podržíte ALT a kliknete na náhled masky vrstvy, zobrazíte si tuto masku přímo na plátně v černobílé podobě, do které můžete případně kreslit.
 • Taktéž se ALT využívá pro vytvoření tzv. clipping masky, tedy zamaskování výše položené vrstvy dle níže položené. Stačí ALT podržet a kurzorem kliknout mezi dvě vrstvy, které chcete „zaclippovat“.
 • U výběrů funguje opačně oproti SHIFTu, tedy pokud při držení ALTu vytváříte nový výběr, tak tento nový výběr od starého odečítáte.

Kombinace SHIFT + ALT

 • U výběrů vytváříte průsečík ze starého a nového výběru.
 • Při transformaci transformujete s ohledem na proporce a zároveň i vycentrovaně.

 

efekt

Mozaika z fotek

Posledně jsme se seznámili s dropletem, takže již nebude třeba ho tu detailně rozepisovat a vysvětlovat. Dnes se naučíme vytvářet mozaikový efekt, který nakonec překryjeme vybranou fotografií. Kdyžtak se podívejte až na konec následujícího náhledu, oč nám půjde.

Pro tento efekt budeme potřebovat hooodně fotek. Můžete použít méně fotek několikrát, je to na vás. Já využil odlišných 260 fotek. Co se týče počtu, vyberte taková číslo, které je nějak rozumně dělitelné, aby se dal vypočítat počet sloupců a řádků – v mém případě to bylo 20 sloupců a 13 řádků. Nejsnadnější práce s mřížkou je, když neřešíme proporce a všechny fotky zmenšíme na čtverce. Je možné využít i obrázky v původních proporcích, ale je s tím hodně práce a hodně „vysoké“ matematiky.

 1. Otevřeme jeden z obrázků, které chceme pro mřížku využít. Připomínám důležitou informaci – pokud chcete tyto obrázky ještě někdy vidět v původní velikosti, někam si je zálohujte, jelikož následující postup je ztrátový.
 2. Klikneme na tlačítko vytvoření Akce, nějak si ji nazveme a dáme [ Nahrávat ].
 3. Obraz > Velikost obrazu. Zde přichází důležitý bod – je potřeba pracovat s centimetry a ne s pixely (proč zmíním později). Jelikož nám postačí malé obrázky, zvolme velikost například 2×2 centimetry, případně 1 centimetr. Rozlišení zvolíme 72 obr.bodů/palec.
 4. Je však důležité odškrtnout bod Zachovat proporce a naopak zaškrtnout bod Převzorkovat obraz. Úplně vespod okna dále nastavíme Bikubická ostřejší.
 5. Odsouhlasíme, uložíme přes [ CTRL + S ] a zavřeme přes [ CTRL + W ].
 6. Klikneme na tlačítko Stop, čímž ukončíme nahrávání Akce. / Pokračování postupu pod prvním obrázkem. /

AKCE-MozaikaPostup

 1. Vytvoříme droplet přes Soubor > Automaticky > Vytvořit droplet. V sekci Spustit u Akce vybereme (pokud se nevybere automaticky) z rollovacího výběru naši akci (v našem případě Zmensit) a klikneme na tlačítko [ Vybrat ] a uložíme droplet do složky, kde máme připravené obrázky pro mozaiku.
 2. Otevřeme si tuto složku v průzkumníku, vybereme veškeré obrázky a myší chytneme a kurzor přesuneme nad miniaturu souboru našeho dropletu a pustíme. Tím se spustí úpravy a nyní je vše v rukách Photoshopu a můžete si mezitím udělat třeba kafe, než se vše zmenší.
 3. Jakmile je hotovo, vrátíme se do Photoshopu a (aniž bychom měli otevřený nějaký soubor) klikneme na Soubor > Automaticky > Stránka miniatur II…
 4. Vybereme zde složku, ve které fotky pro mozaiku jsou. Nastavíme jednotky cm a nastavíme šířku a výšku. V našem případě, jelikož jsme měli 260 fotek v 20 sloupcích a 13 řadách, přičemž každá fotografie byla zmenšena na 2×2 cm, tak nastavíme 40cm šířka a 26cm výška. Ale vy samozřejmě budete mít jiné hodnoty.
 5. Dole odklikneme [] Použít automatické mezery. Z tohoto důvodu pracujeme v centimetrech, jelikož pokud se hodnoty nastavují v obrazových bodech, je zde minimum 1ob, tedy mezera 1 pixel. A nejde se toho zbavit. Ale centimetry už nulovou mezeru povolují a proto s nimi pracujeme.
 6. Nastavíme náš počet sloupců a řádků. Poté okno odsouhlasíme [ OK ].
 7. Uděláme si druhé kafe. Až jej dopijeme, bude na nás koukat mřížka z našich fotek.
 8. Nyní do dokumentu vložíme vybranou fotografii, kterou chceme mozaiku překrýt. Této vrstvě nastavíme styl krytí Tvrdé světlo.
 9. Volitelné – je možné původní mozaice dodat kontrast přes křivky a dosáhnout výraznějších výsledků.

MOZAIKA-MozaikaPostup

 

 

vrstvy

Ruční posouvání stínů, přechodů apod.

Vržený stín je asi nejčastěji využívaný styl vrstvy. Někdy přesně víme, jak daleko chceme stín umístit a pod jakým úhlem. Respektive máme v hlavě představu, kde by ten stín měl být, ale zkoušet různé hodnoty úhlů a nastavování vzdálenosti je opravdu úmorná činnost.

Jak na to? Jednoduše. Otevřete si styl vrstvy, klikněte např. na zmíněný Vržený stín, přesuňte kurzor na plátno a ihned uvidíte, jak se klasická myš změní na kurzor známý od nástroje Přesun. Nyní, když na plátně kliknete levou myší a držíte, můžete se stínem ručně posouvat.

PosunStinu

Stejně tak se dá i posouvat například barevný přechod. Stejným způsobem lze posouvat také styl Satén, Vnitřní stín, Překrytí vzorkem a Textura.

PosunPrechodu

 

 

montaz

Rozostřování okrajů

Jelikož je dnes zbytek sedmera velmi výživný, tak u montáží jen drobný tip. Pokud sestavujete kompozici z více vyřezaných objektů, tak – jestliže to není vyloženě vyžadováno – doporučuji veškeré okraje mírně rozostřit. Lépe tak dosednou do scény.

Jak na to?

 • CTRL + klik na vyříznutou vrstvu – tím se provede výběr této vrstvy.
 • Výběr > Změnit > Okraj a nastavíme hodnotu 3-5 bodů. Tím se nám vybere pouze okraj.
 • Filtr > Rozostření > Gaussovské rozostření a poloměr nastavíme na 1 bod, případně 2 body.

Hotovo, okraje jsou hned hladčí a montáž uvěřitelnější, jelikož jsme se zbavili nepřirozeného kontrastu, který obvykle při výřezech a maskování vzniká (pokud nemaskujete s měkkým štětcem, anebo výběry nezměkčujete přes různé nástroje).

PS. V ukázkovém obrázku jsem neřešil dokonalost výřezu mezi listy stromu, to teď není důležité, jde nám vyloženě o okraj koruny stromu.

RozostreniKraju

 

nastroj

Písmo na křivce

Jak umístit text na křivku? Jednoduše.

 1. Za pomocí Pera (které je v horním panelu nastavené na Cesta) vytvořte křivku.
 2. Aktivujte nástroj Text [ T ] a umístěte kurzor kamkoli na křivku. Kurzor se okamžitě promění, čímž dostanete echo, že jste na správné cestě.
 3. Klikněte.
 4. Napište či vložte text.
 5. Pokud se text někde „zasekne“ a vytvoří se někde na křivce jakési kolečko, podržte klávesu [ CTRL ], na toto místo klikněte a táhněte směrem doprava či doleva, čímž se toto otravné kolečko posune dále a získáte tak více prostoru na text (ideální je posunout jej na konec křivky).

Psaní na křivce funguje úplně stejně, jako psaní v textovém poli. Křivka je vnímána jako jeden řádek, takže pokud je nastavené vycentrování, umístí se text přesně do středu křivky (respektive „psacího pole“, ohraničené začátkem křivky a již zmíněným kolečkem).

Tímto způsobem můžete například tvořit textové portréty, které jsem dříve tvořil já (Tutorial na textový portrét naleznete zde.). Ovšem mně osobně ve starší verzi Photoshopu tato otravná kolečka nevznikala. V CS6, jak to tak zkouším, vznikají neustále. Pokud bych přišel na řešení, jak to vypnout, dopíšu ho sem.

Pokud jde o křivku samotnou, je možné ji kdykoli doupravit – jednoduše vezměte do ruky Pero, podržte klávesu CTRL, klikněte na libovolný kotevní bod a posuňte si ho jinam, anebo upravte ramena okolo kotevních bodů. Zkrátka tradiční úprava křivek, jen s tím rozdílem, že nyní máte na křivce písmo.

PostupTextNaKrivce

 

bonus

Posun místo transformace

Stalo se vám už u velikých dokumentů, že jste chtěli například posunout určitou skupinu objektů (třeba jen o pixel doleva), šli jste na to přes transformaci [ CTRL + T ], vyskočilo okénko s načítáním ve stylu *Provádí se aplikace transformace* a poté vyskočilo druhé, méně příjemné okénko, oznamující, že krok nejde provést (ať už hláška okolo nedostatku RAM, anebo „Odkládací disky jsou plné“)? A někdy je přitom potřeba tu skupinu posunout opravdu jen o fous.

Jak tento problém vyřešit? V panelu vrstev vyberte veškeré požadované vrstvy. Poté aktivujte nástroj Posun (kl. zkratka [ V ]) a za pomocí šipek na klávesnici skupinu posuňte (při držení klávesy SHIFT bude posun „skákat“ o cca 10x větší vzdálenosti). Možná se to bude také zadrhávat, ale nehodí to chybu, jako u transformace.

 

illustrator

Chytřejší duplikace plátna

Vrátím se ještě k tématu z minulého týdne, tedy k duplikování určitých objektů na totožné místo do nového plátna. Posledně jsme se naučili do nového plátna (či dokumentu) duplikovat přes [ CTRL + F ]. Je ještě jeden způsob, který se hodí zejména pro případy, kdy první strana slouží jako jakási šablona a ostatní strany na jiných plátnech se od ní odráží.

Stačí aktivovat Nástroj Kreslící Plátno [ SHIFT + O ], kliknout na výchozí plátno a za držení klávesy ALT táhnout libovolným směrem. Po puštění myši se zde vytvoří duplikát se všemi (neuzamknutými) objekty z výchozího plátna.

PlatnoPosunDuplikace

Tomáš Vachuda

Jsem zapálený logotvůrce. Miluji vyprávění příběhů skrze jednoduché symboly. Loga ale samozřejmě nejsou vším. Již přes 14 let se zajímám o digitální grafiku obecně. Baví mě se v ní vzdělávat a neustále se zlepšovat zejména v programech Photoshop a Illustrator. A jelikož jsem za ta léta nastřádal hromadu znalostí a užitečných tipů, rád bych se o ně s vámi podělil. Budu doufat, že vás něco málo naučím. 🙂

Latest posts by Tomáš Vachuda (see all)

4 thoughts on “Sedmero tipů: 29.

 1. K tomu bonusu… všiml jsem si, že posouvání spousty vrstev se tolik neseká, pokud se z toho udělá inteligentní objekt. Ale většinou není žádoucí udělat z toho inteligentní objekt.

  1. Jo, to jsem taky slyšel, ale popravdě jsem to nikdy nevyužil a asi nikdy nevyužiju. Smart objekty používám, pokud je opravdu potřebuji použít (např. pokud vím, že zmenšenou fotku možná budu ještě zpět zvětšovat), ale v běžné situaci si to nedovedu představit, protože by to nějaký ten leták / newsletter akorát rozhodilo a budoucí manipulaci zkomplikovalo. Takže spíše počkám těch pár vteřin, než se aplikuje nástroj posun. 🙂

    1. To taky, já spíš myslel takové to pracovní rozhození, že bys pak musel stejně vlézt do toho smart objectu a jakákoli náročnější manipulace / transformace / posuny v něm by stejně zabíraly hromadu času, takže by si člověk moc nepomohl. 🙂

Napsat komentář