Sedmero tipů: 27.

V sedmadvacátém sedmeru se naučíme invertovat výběr přes zkratku, zdramatizovat černobílé fotografie, svazovat vrstvy, zarovnávat vrstvy pomocí stylu Odečtení, ukážeme si vytváření jednoduchých animací, zoomování při aktivním nastavování stylu vrstvy a v Illustratoru se naučíme transformovat od protějšího kraje.

zkratka

Jak invertovat výběr?

Tedy jak vybrat vše kromě právě vybraného výběru?

CTRL + SHIFT + I

 

efekt

Dramatizace černobílé fotky

Tento efekt jsem měl v poznámkách označen jako solarizace, ale po delším zkoumání jsem zjistil, že to solarizace opravdu není (postup je podobný, ale nakreslený trojúhelník ve křivkách je opačný). Říkejme tomu tedy dramatizace. Efekt, který černobílé fotce dodá zajímavý stříbrnitý efekt a ostrost. Jdem rovnou na věc.

 • Odbarvíme fotografii za pomocí zkratky [ CTRL + SHIFT + U ]
 • Buďto přes [ CTRL + M ] anebo (lepší volba) klasicky přes vrstvu přizpůsobení zapneme nástroj Křivky.
 • Klikneme na levé straně na ikonku tužky.
 • Touto tužkou klikneme do levého dolního rohu „grafu“, podržíme shift, klikneme na střed horního okraje grafu a nakonec klikneme na pravý dolní roh grafu. Tím nám vznikne +- rovnoramenný trojúhelník.
 • Je možné znovu nalevo kliknout na ikonku křivek a křivku doupravit. Nemusí to být dokonalý rovnoramenný trojúhelník, efekty se pak zas tolik neliší. Námi nakreslená křivka by tedy měla zhruba odpovídat obrázku v náhledu níže.
 • Základní efekt je hotový. Nyní můžeme fotku ještě více zdramatizovat posílením stínů pomocí nového užití nástroje Křivky – viz obrázek.
 • Poté za pomocí zkratky [ CTRL + SHIFT + ALT + E ] sloučíme vše viditelné do nové vrstvy.
 • Tuto vrstvu zostříme přes Filtr > Jiný > Vlastní… Hodnoty měnit nebudeme a rovnou odsouhlasíme.
 • Této vrstvě, jelikož je zostření opravdu drastické, snížíme krytí okolo 42%.

Hotovo. Tento postup zvýrazní i obrysy, takže si můžete všimnout, že u výsledku vznikl bílý obrys. Ten je možné buďto pro zajímavost ponechat, nebo zamaskovat, to už je na každém z vás, co vám přijde hezčí.

DramaPostup

 

vrstvy

Svázání vrstev

Toto je taková alternativa k tvoření skupin. Osobně ji moc nevyužívám, ale někdy se opravdu hodí. Jedná se o tzv. svázání vrstev, které může existovat i bez ohledu na skupiny. Můžete tak tedy svázat nespočet libovolných vrstev, ať už se nachází v jakékoli skupině. A co potom? Potom, kdykoli označíte jednu z těchto vrstev a budete ji chtít například posunout anebo transformovat, tak se automaticky označí veškeré tyto vrstvy a chovají se jako jeden celek.

Jak tedy na to? Stačí si libovolné vrstvy v panelu vrstev vybrat (za držení klávesy CTRL), kliknout na některou z těchto vrstev pravou myší a zvolit Svázat vrstvy. Vazba se může kdykoli zrušit opětovným kliknutím pravou myší a vybráním Zrušit svázání vrstev.

Případně je v panelu vrstev přímo ikona (viz obrázek). Ve starších verzích programu byla v horní části panelu vrstev, nyní je dole.

SvazatVrstvy

 

montaz

Zarovnání přes Odečtení

Styl krytí Odečtení (případně funguje i Rozdíl) asi skoro nikdo nepoužívá. Možná o něm většina lidí ani neví. Je to ale vynikající nástroj pro zarovnávání vrstev, pokud jste například něco nafotili na dvakrát, anebo skládáte kupříkladu velkou koláž přes screenshot. Je unavující v takovém případě postupovat tak, že vrstvu o fous posunete, začnete klikat na ikonu oka (zneviditelnění / zviditelnění), abyste zjistili, zda už je vrstva tam, co má být. Daleko snažší cesta je již zmíněné Odečtení. Jak to funguje?

Vložte do jednoho dokumentu požadované vrstvy, které chcete spojit. Té navrchu nastavte styl krytí na Odečíst. Barvy se tak invertují a v průsečíku obou vrstev se začne dít něco zvláštního – začnou tam vznikat černé plochy. Tyto plochy vznikají, pokud se shoduje barva spodního pixelu s horním pixelem. Většina už asi chápe, k čemu směřujeme – posunujte vrstvu tak dlouho, dokud není celý průsečík černý.

Pokud skládáte například zmíněné screenshoty, uvidíte dokonale černé plochy, protože se ani jeden pixel nezměnil. Pokud skládáte fotografie, tak přestože jste je fotili z jednoho místa, nějaký pixel se určitě pohnul. V takových případech ponechte vrstvu tam, kde uvidíte největší černé pokrytí.

Poté už jen stačí vrchní vrstvě navrátit styl krytí na Normální a fotky jsou spojené.

ZarovnaniDifference

 

nastroj

Jak na animace

Jak vytvořit jednoduchý krokový gif a jak ho uložit, aby se stále dokola opakoval?

 • Připravíme si dané vrstvy / skupiny, ze kterých cheme vytvořit animaci. Mějme zobrazený první krok animace a ostatní vrstvy / skupiny skryjme.
 • Otevřme Okna > Časová osa
 • Ve spodní části programu se nám zobrazí panel. Vedle tlačítka [ Vytvořit časovou osu videa ] klikneme na šipečku a vybereme [ Vytvořit animaci snímků ]. Pro krokové animace je tato volba ideální a nejpřehlednější. Pokud potřebujete, aby se snímky všemožně časově prolínaly, můžete si zobrazit časovou osu.
 • Zobrazí se nám úvodní snímek se zrovna viditelnými vrstvami. Pro vytvoření nového snímku klikenem na ikonku nový snímek.
 • Tímto se nám úvodní snímek duplikoval a nyní nezbývá než zobrazit / skrýt vrstvy, které chceme, aby byly viditelné nyní. Jakmile jsme spokojeni, klikneme znovu na nový snímek a zobrazíme vrstvy dalšího kroku. A tak dále, a tak dále.
 • Jakmile je animace hotová, můžeme si pohrát s časovou délkou snímku. V základu je vždy nastaveno 5 vteřin. Tento čas lze změnit tak, že kliknete (levou či pravou) myší na malou šipečku vedle „5 s“ a budťo vyberete cifru z výběru, anebo kliknete na „Jiný..“ a zadáte vámi zvolený počet sekund. Je možné vybrat všechny kroky (kliknutím na první snímek, podržení SHIFTu, kliknutím na poslední) a pravou myší kliknout na tutéž šipečku u libovolného snímku. Po nastavení času se tento čas aplikuje na veškeré vybrané snímky.
 • Následuje uložení – Soubor > Uložit pro web [ ALT + SHIFT + CTRL + S ].
 • Kvalitu osobně nastavuji tak, jak je k vidění na obrázku, ale není to dogma. V tuto chvíli nás to ani nezajímá. Jde nám o správné uložení animace tak, aby se neustále opakovala a neskončila po jednom cyklu. V pravé dolní části tedy v nastavení Animace zvolíme Volby opakování: Stále. Můžeme si animaci pustit kliknutím na šipečku play hned pod tímto nastavením.
 • Klikneme na [ Uložit… ]. Gratuluji, vytvořili jste svou vlastní animaci. 🙂

1Gif

 

bonus

Nastavování stylu vrstvy a zoom

Styl vrstvy nastavujeme každou chvíli. Občas bychom ale rádi, během experimentování např. s velikostí vrženého stínu, viděli, jak efekt vypadá více přiblížený. A je přeci otrava použít styl vrstvy, přiblížit obraz, vejít opět do nastavení stylu vrstvy, zkoušet nové hodnoty a poté opět okno odsouhlasit, obraz oddálit a opět se do něj vrátit…

Jak na to? Využijte klávesu ALT a CTRL. Při držení klávesy ALT se kurzor změní na zmenšovací lupu a při držení klávesy CTRL na zvětšovací lupu. Občas se ale stane, že to nefunguje. Pokud jste například v nastavování vrženého stínu, klikněte („zmodřete“) nalevo například na Vnější záře (tím se ale záře zobrazí, takže ji odškrtněte) anebo Volby prolnutí. Zkrátka na cokoli jiného, než na aktivně nastavovaný styl.

Pokud máte navíc obraz přiblížený, můžete za držení mezerníku aktivovat nástroj Ruka a plátno si posouvat.

ZoomInOutStylVrstvy

 

illustrator

 

Transformace od protějšího kraje

Pro ty, co jsou zvyklí na podobnost s Photoshopem, asi nezaskočí transformace soustředná (za držení ALTu) a transformace se zachováním proporcí (za držení SHIFTu), anebo kombinace těchto transformací. Illustrator má ale oproti Photoshopu další skvělou možnost transformace a to transformace „od protějšího kraje“.

Co to znamená? Máte na sebe nalepené dva vůči sobě vycentrované objekty (např. kružnici a čtverec, jako na obrázku) a potřebujete jeden z nich zvětšit / zmenšit (například tak, aby byly oba tvary stejně široké), ale nechcete ztratit pár vteřin opětovným centrováním a zarovnáváním. V tuto chvíli přijde na scénu zmíněná transformace od protějšího rohu – protějšího proto, protože musíme při transformaci uchytit bod (uprostřed vodorovné či svislé ohraničující čáry), který je naproti ploše, kde se objekty dotýkají. Uchytíme tedy tento bod, podržíme klávesu [ SHIFT ] (bez ní to nepůjde) a ihned vidíme, že objekty na sebe zůstávají přilepené, přestože jeden z těchto tvarů transformujeme.

Pokud to nevysvětluji dost jasně, z animace to jistě jasné bude:

TransformaceOdProtejsihoKraje

Tomáš Vachuda

Jsem zapálený logotvůrce. Miluji vyprávění příběhů skrze jednoduché symboly. Loga ale samozřejmě nejsou vším. Již přes 14 let se zajímám o digitální grafiku obecně. Baví mě se v ní vzdělávat a neustále se zlepšovat zejména v programech Photoshop a Illustrator. A jelikož jsem za ta léta nastřádal hromadu znalostí a užitečných tipů, rád bych se o ně s vámi podělil. Budu doufat, že vás něco málo naučím. 🙂

Latest posts by Tomáš Vachuda (see all)

4 thoughts on “Sedmero tipů: 27.

  1. Rádo se stalo, díky za odezvu. 🙂 Jsem moc rád, že ta B&W pomohla. Sám jsem to na internetu nenašel, ani nevím, jak to správně nazvat, ale jednou jsem experimentoval a efekt se mi líbil, tak jsem se o něj podělil.

Napsat komentář