Deštivá scéna

Dnes si ukážeme, jak běžnodenní scénu proměnit v deštivou scénu. Jelikož mi z postupu vzniklo (i po protřídění) 117 screenshotů, tak se to pokusím zestručnit, aby to bylo stravitelné. Zároveň tutoriál a jeho popisky rozdělím na rozumně velké kusy.

Pro začátek si ukážeme scénu před změnou a po změně, ať víte, do čeho jdete.

Pred

Po

Snažil jsem se o výsledek důvěryhodný, ale samozřejmě by šla scéna ještě donekonečna ladit k dokonalosti. Ale to by byl tak dlouhý návod, že by ho nikdo nedočetl do konce. 🙂

 

Výběr fotografie

Výběr podkladové fotografie je důležitý. Čím „slunečnější“ scéna je, tím více práce vás čeká. Pokud budete mít azurové nebe, je potřeba jej (klasicky přes masku) nahradit za texturu mraků. Zároveň takové fotky bývají silně osvětlené. Jenže když prší a je pod mrakem, tak jsou naopak světla i stíny utlumené a pokud tedy světla / stíny neupravíte, nebude deštivá scéna působit uvěřitelně.

Pro dnešní proměnu jsem si vybral skvělý obrázek z free fotobanky Picjumbo.  Na textuře mola se nám dobře odzkouší vytvoření kaluží, dopadajících kapek a odrazů objektů. Zároveň je scéna rozumně zamračená a není tedy potřeba nahrazovat nebe.

 

Ztmavení nebe

Jako první potřebujeme ztmavit nebe, či jiné části fotografie, které jsou příliš světlé. Přidáme vrstvu přizpůsobeníkřivky, klikneme do středu souřadnic a táhneme doprava dolů. Poté zamaskujeme části, které ztmavit nechceme (v tomto případě vše kromě nebe a pevniny v pozadí).

 

Rain-1

 

Déšť

Nyní vytvoříme déšť. Přesněji několik vrstev deště, abychom mu dodali hloubku. Až ke konci úprav jsem si vzpomněl, že bych měl k „dlouhým kapkám“ vytvořit i „krátké kapky“, takže pro lepší ucelení sem přidám i tyto krátké kapky, tak se nelekněte, že pozadí scény bude v obrázku trochu jiné. Ono je to jedno, kdy který efekt vytvoříte, hlavní je, že ho vytvoříte. 🙂

 1. Navrchu vytvoříme novou vrstvu a vyplníme ji černou barvou.
 2. Filtr > Šum > Přidat šum a nastavíme Míra 100%, Gaussovské a zaškrtneme Monochromatický.
 3. Aktivujeme transformaci vrstvy [ CTRL + T ] a buď vrstvu zvětšíme od oka anebo v levém horním panelu přepíšeme hodnoty šířky a výšky na přibližně 250%.
 4. Filtr > Rozostření > Rozmáznutí a zvolíme úhel – ten je potřeba držet u všech dalších dešťových vrstev, aby byl déšť konzistentní. Já zvolil úhel 72°, ale vy můžete zvolit úhel jiný. Nedoporučuji jen úhel 90°, působilo by to nepřirozeně. Vzdálenost rozmáznutí jsem nastavil 194 bodů, ale u menších fotografií si vystačíte se 100 body.
 5. Nyní vrstvě nastavíme styl krytí na Závoj a přes [ CTRL + M ] zapneme křivky a upravíme je do tvaru S podle obrázku níže. Zde se vyplatí experimentovat dle toho, jak chcete déšť hustý.

 

Rain-2-a

 

 1. Deštivou vrstvu duplikujeme a duplikát opět zvětšíme na 250%.
 2. Trochu tyto kapky rozostříme přes Filtr > Rozostření > Gaussovské a nastavíme hodnotu +- 10 bodů u velké fotky anebo +- 3 body u menší fotky.
 3. Nyní nejmenší kapky. Vytvoříme novou vrstvu a vyplníme ji černou barvou. Dále Filtr > Šum > Přidat šum a hodnotu okolo 82%. Vrstvu rozmázneme: Filtr > Rozostření > Rozmáznutí a nyní zvolíme nižší hodnotu okolo 20.
 4. Vrstvu nastavíme na Závoj a zapneme nástroj Úrovně přes [ CTRL + L ]. Posuneme levý černý posuvník doprava k místu, kde začínáčerný kopec“ a pravý bílý posuvník doleva k místu, kde kopec končí. Prostřední šedý posuvník budeme posouvat doprava, dokud neuvidíme ideální efekt.

 

Rain-2b

 

Kaluže

Přichází na řadu mělké kaluže na molu, na kterých později vytvoříme odraz hlavních objektů. Pro lepší přehlednost doporučuji pro nyní skrýt vrstvy deště a soustředit se pouze na kaluže.

 1. Duplikujeme podkladovou vrstvu a umístíme ji navrch. Toto bude vrstva s kalužemi.
 2. Filtr > Galerie filtrů a ve skupině Skica zvolíme Basreliéf, kterému nastavíme hodnoty: Detaily 15, Hladkost 2.
 3. Nastavíme styl krytí vrstvy na Zesvětlit barvy.
 4. Obraz je velmi světlý, takže přes [ CTRL + M ] spustíme Křivky a chytneme bod v pravém horním rohutáhneme dolů +- do poloviny. Tuto vrstvu se hodí už nyní zamaskovat tak, aby pokrývala pouze molo.
 5. Navrchu vytvoříme novou vrstvu. Vyplníme: Filtr > Vykreslení > Oblaka. Tato vrstva bude pomocník pro vytvoření výběru.

 

Rain-3-A

 

 1. Zapneme transformaci [ CTRL + T ], chytneme horní hranu a vrstvu zmenšíme na výšku tak, aby horní hrana ležela poblíž horizontu a aby pokrývala celé molo – resp. plochu, kde kaluže chcete.
 2. Opět zapneme transformaci a podržíme [ CTRL + SHIFT ] a chytneme pravý dolní roh a posuneme jej doprava. Stejně tak levý dolní roh posuneme doleva. Tím vrstvu deformujeme +- do perspektivy a efekt bude věrohodnější.
 3. Klikneme na panel Kanály. Poté podržíme [ CTRL ] a klikneme na miniaturu kteréhokoli kanálu, například modrého. Tím získáme jeho výběr.
 4. Se stále aktivním výběrem je potřeba kliknout na kanál RGB (už bez CTRL), jinak bychom zůstali v označeném modrém kanále.
 5. Stále ponecháváme aktivní výběr (neklikat nikam na plátno) a přepneme zpět do panelu Vrstev. Vrátíme se k vrstvě s kalužemi, vejdeme do její masky a přes [ ALT + DELETE ] vyplníme černou barvou místa, která jsme před chvílí vybrali přes kanály.

 

Rain-3-b

 

 1. Poté skryjeme vrstvu oblak, vejdeme do masky kaluží a přes [ CTRL + M ] zapneme Křivky, které opět nastavíme do tvaru S (viz obrázek) a posílíme kontrast.

 

Rain-3-c

 

Odrazy

Kaluže už máme, tak do nich nezbývá než odrazit objekty na molu a nebe.

 1. Přichází „ruční práce“. Je potřeba ze základní vrstvy „vysekat“ maják, sloupy a nebe. Jelikož je každý sloup někde jinde, je nutné vysekávat jednotlivé kusy samostatatně a samostatně je zamaskovat, zrcadlit a vhodně umístit.
 2. Pro připomenutí – zrcadlí se tak, že zapnete transformaci [ CTRL + T ], kliknete pravou myší a zvolíte Převrátit svisle. Poté je potřeba umístit vrstvu tak, aby se například spodek skutečného mola dotýkal vršku odraženého mola. Však víte, jak fungují odrazy. 🙂
 3. Jakmile máme zrcadlené všechny objekty, vysekneme a zrcadlíme nebe. Nebe poté umístíme pod všechny ostatní vyseknuté objekty. Velkou část nebe zabírá maják, který jsme už vysekli samostatně, takže bude možná potřeba část vrstvy vyretušovat.
 4. Nyní máme odražené vše. Vybereme veškeré odrazové vrstvy v panelu Vrstev a použijeme zkratku [ CTRL + G ], čímž je umístíme do skupiny.
 5. Nad skupinou vytvoříme novou vrstvu a v panelu Vrstev označíme jak ji, tak námi vytvořenou skupinu. Kliknem na výběr pravou myší a zvolíme Sloučit vrstvy.

 

Rain-4-a

 

 1. Teď je potřeba přenést masku od kaluží. Podržíme klávesu [ ALT ], chytneme masku u vrstvy kalužítáhneme k naší nové vrstvě s odraženými objekty. Pustíme a tím masku naklonujeme. Nesmíme však pouštět [ ALT ], dokud není maska přenesena, jinak ji nezkopírujeme, ale přesuneme a u původní vrstvy maska zmizí.
 2. Vrstvě odrazu snížíme krytí odhadem na 30%.

 

Rain-4-b

 

Dopadající kapky

Abychom dodali kalužím na realističnosti, přidáme jim dopadající kapky.

 1. Vytvoříme navrchu novou vrstvu.
 2. Sloučíme vše viditelné přes [ CTRL + SHIFT + ALT + E ].
 3. Podržíme [ ALT ] a přetáneme na tuto vrstvu masku z vrstvy přizpůsobení, kterou jsme ztmavovali nebe. Po přenesení použijeme [ CTRL + I ], čímž prohodíme barvy masky a tím zamaskujeme pozadí (nebe) a odkryjeme popředí (molo).
 4. Překlikneme z masky zpět do vrstvy a zapneme Filtr > Galerie filtrů, kde vybereme skupinu Skica a v ní Síťovina. Té nastavíme hodnoty: Denzita 3, Úroveň popředí 30 a Úroveň pozadí 0.
 5. Této vrstvě nastavíme styl krytí na Závoj a můžeme mírně upravit křivky pro zvýšení kontrastu našeho efektu.
 6. Poté konečně zobrazíme vrstvy deště, které jsme měli skryté kvůli lepší přehlednosti.

 

Rain-5

 

Mlha v pozadí

Pro dokreslení atmosféry přidáme jemnou mlhu.

 1. Vytvoříme novou vrstvu, kterou vyplníme tmavěmodrou barvou, do které pomocí přechodu anebo měkkého štětce nakreslíme vodorovnou čáru voblasti horizontu.
 2. Podržíme [ ALT ] a i sem přetáhneme masku té vrstvy, kterou jsme maskovali nebe.
 3. Vrstvě mlhy poté snížíme krytí na 60%styl krytí na Překrýt.

 

Rain-6

 

Další zmokřovací efekty

Přidáme další zmokřovací efekty a zabarvíme scénu do deštivějších odstínů.

 1. Navrch vložíme vrstvu přizpůsobení: Křivky, klikeneme do středu souřadnic a táhneme doprava dolů, čímž obraz ztmavíme. Nyní nám jde o ztmavení popředí.
 2. Pravou myší klikenem na masku křivek a zvolíme Odstranit masku vrstvy.
 3. Tak jako dříve i sem za držení klávesy ALT přetáhneme masku z některé starších vrstev a zamaskujeme nebe. Pokud je mazka převrácená (nebe viditelné a popředí skryté), stačí zkratka [ CTRL + I ].
 4. Navrchu vytvoříme novou vrstvu a vyplníme ji oblaky známým způsobem. Této vrstvě nastavíme styl krytí na Měkké světlo40%.
 5. A pro přebarvení scény přidáme navrch vrstvu přizpůsobení: Mapovat na přechod. Přechod nastavíme tak, aby přecházel z tmavě modré do bílé. Této vrstvě poté nastavíme styl krytí na Měkké světlo82%.

 

Rain-7

 

Paprsky světla

Tento krok není povinný, ale jedná se o efekt, který scéně často dodá šmrnc.

 1. Navrch umístíme vrstvu přizpůsobení: Přechod. Styl zvolíme Úhlový.
 2. Dvojklikneme na náhled přechodu, čímž se dostaneme do jeho nastavení. V barevném modelu vybereme HSB a pravý posuvník Stáhneme zcela doleva, čímž přechod odbarvíme.
 3. Budeme klikat na tlačítko [ Náhodně ], dokud nebudeme s přechodem spokojeni. Zde je potřeba experimentace, jelikož každý přechod má jiný kontrast a vypadá ve výsledku jinak. Naštěstí jsme přechod vložili přes vrstvu přizpůsobení, takže je možné nastavení kdykoli změnit.

 

Rain-8-a

 

 1. Styl krytí přechodu nastavíme na Měkké světlo.
 2. Dvojklikneme na miniaturu přechodu, čímž se dostaneme do nastavení a poté klikneme kurzorem kamkoli na plátno, držíme a táhneme. Tímto je možné přesunout střed přechodu kamkoli budeme chtít.
 3. Taktéž je možné v nastavení měnit úhel pro naštelování ideálního natočení paprsků.
 4. Ve finále je potřeba paprsky zamaskovat, aby tolik nezasahovaly do popředí.
 5. Nakonec navrchu vytvoříme novou vrstvu a pomocí radiálního přechodu anebo měkkého štětce vytvoříme kruhovitou záři u zdroje paprsků, což bude připomínat prosvítající slunce.

 

Rain-8-b

 

Přidání mokré textury

Ne, stále není hotovo. 🙂 Textury v popředí nejsou dostatečně mokré.

 1. Nová vrstva navrchu: Filtr > Vykreslení > Oblaka.
 2. Filtr > Galerie filtrů: Skica – Chróm, kde nastavíme Detaily 10Hladkost 10.
 3. Styl krytí změníme na Násobit 40%.
 4. Rozostříme přes Filtr > Rozostření > Gaussovské s poloměrem okolo 13.
 5. Zamaskujeme pozadí, aby se textura aplikovala pouze na objekty v popředí.

 

Rain-9

 

Ztmavení vody

Už? Ne, ještě kousek. Ještě potřebujeme ztmavit vodní hladinu, je příliš světlá.

 1. Nová vrstva navrchu: Filtr > Vykreslení > Oblaka.
 2. [ CTRL + T ] a vrstvu zmenšíme na výšku cca na polovinu.
 3. Vrstvu přizpůsobení, se kterou jsme scénu mapovali na přechod v předchozích krocích, přesuneme navrch, abychom viděli, jak vypadají oblaka po ztmavení.
 4. Vrstvě oblak nastavíme styl krytí na Lineárně ztmavit 73%.
 5. Zamaskujeme oblaka tak, aby byla textura viditelná pouze na vodě.
 6. Textura oblak bývá příliš detailní, je potřeba ji rozmáznout přes Filtr > Rozostření > Rozmáznutí, kde nastavíme Úhel 0° a Vzdálenost 230.
 7. Nakonec oblaka zmodříme pomocí nástroje Odstín a sytost [ CTRL + U ], kde zaškrtneme [] Kolorovat a kde posuneme vrchní posuvník odstínu tak, abychom získali takový modrý odstín, který se do scény hodí.

 

Rain-10

 

Finální úpravy

Tak a jsme už opravdu ve finále. Přidáme pár posledních úprav a je hotovo.

 1. Navrchu vytvoříme vrstvu přizpůsobení: Křivky, kde dodáme obrazu kontrast S-křivkou (viz obrázek).
 2. Styl krytí nastavíme na Násobit 30%.
 3. Vytvoříme navrchu novou vrstvu a pomocí [ CTRL + ALT + SHIFT + E ] do ní sloučíme vše viditelné.
 4. Filtr > Jiný > Horní propust, kde nastavíme hodnotu okolo 15 bodů.
 5. Této vrstvě nastavíme styl krytí na Měkké světlo 42%.

 

Rain-11

 

A je hotovo.

Opravdu hotovo. Byla to jízda, že? A přitom šlo o relativně jednoduché a základní úpravy. Jak jsem zmínil na začátku, tak by se dala scéna upravovat i dále, ale myslím, že toto jako odrazový můstek stačí. Snad jsem vás něco naučil a snad se za pár měsíců uvidíme u speciálu, jak proměnit denní fotografii na noční fotografii. 🙂

 

Zde je ještě výsledek v trochu vyšším rozlišení:

Rain-FiNAL-900p

Tomáš Vachuda

Jsem zapálený logotvůrce. Miluji vyprávění příběhů skrze jednoduché symboly. Loga ale samozřejmě nejsou vším. Již přes 14 let se zajímám o digitální grafiku obecně. Baví mě se v ní vzdělávat a neustále se zlepšovat zejména v programech Photoshop a Illustrator. A jelikož jsem za ta léta nastřádal hromadu znalostí a užitečných tipů, rád bych se o ně s vámi podělil. Budu doufat, že vás něco málo naučím. 🙂

Latest posts by Tomáš Vachuda (see all)

2 thoughts on “Deštivá scéna

 1. Tomáš

  Skvělej tutoriál! 🙂
  Je parádní v tom, jak je komplexní a provede člověka od začátku až do úspěšnýho konce.
  Díky, Tomáš

Napsat komentář